Jdi na obsah Jdi na menu
 


Gruzijski Karaiti (1905)

Državna arhiva autonomne Republike Krim - Dokument br. 965

11. avgust 1905

Na osnovu informacija dobijenih iz štampe, Duhovni savet je saznao da je Njegova Visost, g. guverner kavkaske regije, dao dozvolu da se otvori karaitska sinagoga u gradu Tiflis. (Tbilisi od 1936 - prevodiočeva beleška)
Karaitske sinagoge u Rusiji, sa izuzetkom Zapadnog regiona, podređene su jurisdikciji Duhovnog saveta. 
Ne znamo da li postoji karaitska zajednica koja bi mogla zahtevati izgradnju sinagoge u Tiflisu. 
To bi dalo za pravo Duhovnom savetu da ponizno zamoli Vašu Visost da obavesti Savet, ukoliko se donese odredba koja se tiče otvaranja karaitskih sinagoga u Tiflisu, ko je tražio gradnju sinagoge i koja karaitska zajednica se tamo nalazi?
 
24. maj 1906

Adresirano Karaitskom Duhovnom Savetu Taurisa (Taurijsko poluostrvo, Krim - prevodiočka beleška) i Odese   

Zvanični odgovor na upit Duhovnog saveta broj 501, zaveden je lane 11. septembra. 
Glavno kavkasko vođstvo dozvolilo je Karaitima koji žive u Tiflisu da osnuju dom molitve u zgradi u julu iste godine. 
Zgrada se nalazi u ulici Zarabaš i u vlasništvu je Varvare Bugureviča.

Tu dozvolu su izdali predstavnici tifliške gubernije na zahtev predstavnika Karaita iz Tiflisa. 
Taj predstavnik se zvao Jakub Anukaoglu. 
On je trgovac drugog esnafa iz Tiflisa. 
Karaitska zajednica u Tiflisu se sastoji od oko 70 duša. 
Pre osnivanja doma molitve u gorepomenutoj kući, mesni Karaiti su praktikovali svoje verske obrede u kući Davida Ibrahimoglua.

 

tbilisi_01.jpg