Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kratka beleška o titulama i činovima korišćenim u dokumentima karaitskog Duhovnog Saveta

Napisao Vjačeslav Eljaševič

Karaitski Duhovni Savet je bio u službenoj prepisci i poseduje službene dokumente pisane na karaitskom dijalektu tatarskog jezika i na biblijskom hebrejskom pod nazivom:

Bet-din ha-gadol בית דין הגדול - Veliki dom suda

Sanhedrin סנהדרין - Sinedrion

Poglavar Karaitskog Duhovnog saveta se nazivao:

Haham חכם na karaitskom dijalektu se nazivao gaham - mudrac. (Titula gahan, koji je kombinacija reči haham (gaham) i han nije tačna, tu titulu je izmislio Seraja Šapšal. Ta titula se nikada nije koristila u starijim službenim dokumentima). Ta titula je bila deo potpisa. 

Roš ha-hahamim ראש החכמים - Poglavar mudraca. Ova titula se koristi u pozdravima

Av Bet-din אב בית דין - Otac (glava) doma suda 

Av ha-Sanhedrin אב הסנהדרין - Otac (glava) Sinedriona

Roš ראש - glava

Ha-sar ha-gadol השר הגדול - Veliki knez

Ha-sar ha-neeman השר הנאמן - Odani knez, Knez istine 

Nasi Elohim נשיא אלהים - Knez Božiji

Kacin קצין na karaitskom dijalektu Kačin - poglavar

Gevir גביר - bukvalno gospodar ili poglavar zajednice
 
Gabaj
גבאי - predsedavajući, rizničar i finansijski upravitelj zajednice

Hazan gadol חזן גדול, zvan gazan gadol na karaitskom dijalektu je glavni hazan, klerik

Hazan mišne חזן גדול, zvan gazan mišne na karaitskom dijalektu je mlađi hazan, pomoćnik i pomagač hazana.

Ponekad hazani dodaju titulu עבד נאמן eved neeman svojim imenima, koja znači predani rob ili posvećeni sluga. Međutim, najčešće dodato ime ispred reči hazan je slovo צ, koje znači צעיר cair ili na karaitskom dijalektu čair, što hnači mlađi, mladi ili mali.
Ovaj naziv je preuzet iz knjige Tehilim 119:141, gde piše
צעיר אנכי ונבזה cair anohi veniveze - Mali sam i prezren. Hazani, pisari, učitelji i učenjaci dodaju ani cair ili anohi cair svojim titulama.

Šamaš שמש - bukvalno sluga, odgovoran za čistoću i urednost u kenasi (sinagogi). Postoji glavni i mlađi šamaš

U čitavoj prepisci adresiranoj na karaitskog učenjaka Abrahama Firkoviča, ljudi su ovo pisali ispred njegovog imena:

Iš hajal ve-rav paalim איש חיל ורב פעלים - bukvalno hrabar i delatan čovek. Ova titula se zasniva na knjizi Malahim I 1:42.