Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poreklo (evropskih) Karaita u knjigama i tekstovima karaitskih hahama

Svi Rabaniti i Karaiti koji su živeli u evropskim zemljama su potomci Avrama, Isaka i Jakova, mir im, iz plemena Juda, Venjamin i poluplemena Manasija. 

Ostatak Jevreja, devet plemena i polupleme Efraim, koji su proterani od strane kralja Ašura, odvojili su se od kraljevstva Jude i preselili po različitim zemljama, svi ispovedaju istu religiju i veru kao i Karaiti. 

Knjiga Zeher Cadikim - poglavlje 3 - haham Mordehaj ben Josef Sultanski


 

Muslimani veruju da nas vređaju kada nas zovu Çufut (Judejac), ali nama to nije uvredljivo. Naprotiv, ponosni smo na to ime, zato što podrazumeva da pripadamo domu Jude, koji je od nas veoma poštovan.

Knjiga Zeher Cadikim  - poglavlje 31 - haham Mordehaj ben Josef Sultanski


 

Karaitski učenjaci su najbolji zastupnici naroda koji je izgubio svu političku nezavisnost, koji živi na tuđoj teritoriji i koji je čak i prestao da govori jezik svojih praotaca (Jevreja).

Smatra se da je naučno neutemeljena izjava da su Karaiti ostatak Hazara, koji su se naselili u petom veku blizu Kaspijskog mora i nižih tokova Volge i koji su vladali Krimom, koji se izvesno vreme nosio hazarsko ime. 

Zagovornici ove hipoteze nastoje da dokažu da (evropski) Karaiti nemaju semitsko, već turkijsko poreklo. 
Tako oni objašnjavaju razliku u izgledu Karaita koji se ne podudaraju sa izgledom Judejaca (rabanita).

Postoji činjenica koja podupire semitsko poreklo Karaita. 
I dan danas je moguće pronaći Levite i koene, potomke Arona među Karaitima, a oni se mogu naći samo među ljudima koji su potomci drevnih Izrailjaca.  

Odsustvo bilo kakve legende ili predanja o Hazarima među Karaitima takođe služi kao snažan dokaz da Karaiti nisu potekli od Hazara.

Nemoguće je verovati da je čitava nacija zaboravila sopstvene pretke, čak i ako su preci bili tako moćni da su ih poštovali vizantijski carevi. 

Nemoguće je da čitava nacija zaboravi da su njihovi preci posedovali zemlju u kojoj žive.

Identifikovanje (krimskih) Karaita kao potomaka Hazara vrlo je ekcentrična hipoteza.
 
Pre šezdeset ili sedamdeset godina, izgled (krimskih) Karaita se samo neznatno razlikovao od izgleda Tatara, samo njihov rasni fenotip, koji je bio značajno drugačiji od mongolskog fenotipa Tatara, otkrio je njihov drugačiju etničku pripadnost. 

U današnje vreme krimski Karaiti su zamenili jezik Tatara ruskim jezikom i mladi ljudi, posebno iz oblasti van Krima, ne razumeju jezik Tatara. Čak i na Krimu ovaj jezik koriste samo siromašne i necivilizovane porodice. 
 
Opšte beleške o Karaitima - ribi Elijahu ben Elijahu Kazas (Ilja Iljič Kazas)

Ribi Elijahu ben Elijahu Kazas je bio čuveni karaitski popularizator, propagator, učitelj i pesnik. 
Kazas je bio izuzetno obrazovan čovek, koji je znao 11 jezika uključujući i 4 drevna jezika. 
Završio je karaitsku versku školu pod nadzorom Jašara Luckija. 
Završio je fakultet orijentalnih dela na Univerzitetu Sankt Peterburg i primio je titulu Kandidat nauka. 
On je bio prvi Karaita sa akademskim obrazovanjem. 

 

 

Želeli bismo da vas obavestimo da naš narod, čije je poreklo od Izraelovog naroda, sebe zove Kara, Karaj, Bene Mikra, Karaim ili Karaiti.
  
Živeli smo 20 vekova u zemlji koja je deo velikog Ruskog carstva.

Pismo od Karaita iz Sankt Peterburga Falašima

Potpisali:

gabaj zajednice Nisan ben David Kokizov 
David ben Beraha Mangubi 
Jakov ben Benjamin Duvan
Sabataj ben Beraha Mangubi
Samuil ben Moše Šapšal
Moše ben Beraha Mangubi
Josif ben Jichak Eraka

 

 

Karaiti su direktni potomci patrijaraha Avrama, Isaka i Jakova.

Knjiga kratkog katehizma - Uputstva za osnovno obrazovanje karaitske dece u Božijem Zakonu i kratka istorija karaizma - Jakov Borisovič Šamaš  

 

Neka vam bude poznato, da mi stanovnici Krima, pripadamo plemenima Venjamina, Levija i Jude, iseljenika iz Jerusalima, koji su napustili svoje gradove da bi pomogli svojoj braći u šomronskom ratu, kao što je zapisano u beleškama koje su pronađene u gradu Derbentu i selu Madžhalis.

Pismo Abrahama Firkoviča karaitskoj zajednici Hamadan - 1851

 

Mi Karaiti, potomci patrijaha Avrama i Izraelovog naroda, ispovedamo Mojsijev Zakon.

Knjiga katehizma - Temelji karaitske vere - Jakov Duvan